Nieuws over dit onderwerp

Decreet Open Scholen stelt nieuwe schoolinfrastructuur open voor lokale gemeenschap

Deze legislatuur investeert de Vlaamse Regering een recordbedrag van 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Vandaag wordt 62 procent van de bestaande gebouwen al buitenschools opengesteld ten bate …

2de oproep naschools openstellen sport- en bewegingsinfrastructuur

Na de eerste subsidieoproep voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur in 2021, volgde er in 2022 een nieuwe oproep. AGION en Sport Vlaanderen trekken samen 3,2 miljoen euro …

Wat u van mij mag verwachten in 2023

Met het eindejaar in zicht past het om even terug te blikken op 2022 maar ook om vooruit te kijken naar 2023. Ongeveer 3 jaar geleden werd ik uw volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Dat …