Nieuws over dit onderwerp

2de oproep naschools openstellen sport- en bewegingsinfrastructuur

Na de eerste subsidieoproep voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur in 2021, volgde er in 2022 een nieuwe oproep. AGION en Sport Vlaanderen trekken samen 3,2 miljoen euro …

Wat u van mij mag verwachten in 2023

Met het eindejaar in zicht past het om even terug te blikken op 2022 maar ook om vooruit te kijken naar 2023. Ongeveer 3 jaar geleden werd ik uw volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Dat …

Nieuwe Vlaamse Stuurgroep zorgt voor betere kennisdeling tussen de Regionale Technologische Centra

In Vlaanderen zijn er vijf regionale technologische centra, in respectievelijk elke provincie één. Die zogenaamde RTC’s vervullen een unieke brugfunctie tussen onderwijsinstellingen en bedrijven …