In de toekomst zullen schoolbesturen die een subsidieaanvraag indienen voor een nieuwbouw- of renovatieproject principieel verplicht worden om bepaalde delen van het schoolgebouw buitenschools open te stellen voor het lokale verenigingsleven. In de praktijk gaat dit vaak over de schoolsporthal, een multifunctionele zaal, refter of bepaalde klaslokalen.

Schaarse ruimte

“Met deze nieuwe regelgeving zorgen we ervoor dat de publieke middelen voor een stuk terugvloeien naar de maatschappij en dat schoolgebouwen fungeren als een centrale spil in een lokale gemeenschap. De ruimte in Vlaanderen is schaars en de demografische druk is hoog, dus het is de logica zelve dat de schoolgebouwen polyvalent ingezet worden”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel.

Niet afdwingen

Er is geen absolute verplichting en het decreet voorziet ook in de nodige flexibiliteit. Arnout Coel: “Het is een goede zaak dat die ontwerp van decreet werd goedgekeurd, omdat het formaliseert wat vaak al een gangbare praktijk is: de openstelling van moderne schoolinfrastructuur voor het lokale verenigingsleven. Het uitgangsprincipe is een verplichting, maar uiteraard tonen we begrip voor de specifieke individuele situaties van schoolbesturen. Ligt een openstelling om voor de hand liggende redenen moeilijk, dan hoeft dat mits goede argumentatie niet kost wat kost afgedwongen te worden.”

Onderwerpen