Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Arnout Coel op 31 januari 2023, over deze onderwerpen: Landbouw

Landbouwers die aanspraak willen maken op financiële steun uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) moeten een opleidingsvoorwaarde vervullen en een minimale beroepservaring aantonen. Deze regeling houdt echter te weinig rekening met een meewerkende echtgenoot/partner die sinds jaren …

Door Arnout Coel op 30 januari 2023, over deze onderwerpen: In de Pers, Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams-Brabant

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer plant in 2023 en de jaren nadien een aantal werkzaamheden op de N80 Hannuitsesteenweg/Steenweg op Sint-Truiden in Landen. In eerste instantie wordt de carpoolparking en de omgeving daarrond afgewerkt, later volgt ook een ander deel van deze gewestweg in de …

Door Arnout Coel op 25 januari 2023, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting, Confederalisme

Volgens een studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) blijven de dotaties aan de gemeenschappen en gewesten vanaf 2025 nominaal nog wel stijgen, maar nemen ze niet met hetzelfde tempo toe als de Belgische economische groei. Hierdoor verliezen alle deelstaten in dit land vanaf dan …

Door Arnout Coel op 25 januari 2023, over deze onderwerpen: In de Pers, Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams-Brabant

Als alles volgens schema verloopt, dan zullen de werken aan de Provinciesteenweg/Stationsstraat in de zomer van 2023 van start gaan. Parallel aan deze werkzaamheden werkt AWV samen met de betrokken partners verder aan het ontwerp voor de fly-over en de tunnels over en onder de spoorweg aan het …

Door Arnout Coel op 23 januari 2023, over deze onderwerpen: In de Pers, Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams-Brabant

De brug van de N3 Tervuursesteenweg over de E40 in Bertem is aan vervanging toe. In de loop van 2023 moet verder duidelijk worden wanneer de werkzaamheden kunnen aanvatten, zo blijkt uit het antwoord van bevoegd minister Lydia Peeters op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger …

Door Arnout Coel op 23 december 2022, over deze onderwerpen: Algemeen beleid, financiën en begroting, Landbouw, Mobiliteit en Openbare Werken, Onderwijs, Vlaams-Brabant, Lubbeek

Met het eindejaar in zicht past het om even terug te blikken op 2022 maar ook om vooruit te kijken naar 2023. Ongeveer 3 jaar geleden werd ik uw volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Dat betekent dat ook het einde van de legislatuur stilaan in zicht is. Maar het werk is nog niet af. Met …