Asfaltlaag

Volgens de minister is een asfaltlaag bovenop het bestaande beton de meest effectieve maatregel om geluidsoverlast te bestrijden voor de buurt. In theorie kan dit het geluidsniveau op bepaalde plaatsen verlagen met 6 decibel. De huizen die het kortste bij de autosnelweg liggen, zouden daarbij het grootste verschil merken.

Zo’n bronmaatregel op het wegdek zelf zou beter zijn werk doen dan bv. geluidsschermen. De woonkernen van Goetsenhoven en Outgaarden liggen op meer dan 100 meter afstand van de E40 en rekening houdend met de kenmerken van de wind, schieten die schermen daardoor hun doel voorbij.  

Timing

Tot voor kort was er nog geen concrete planning voor het aanbrengen van het asfalt, maar in 2025 is er voor het eerst een budget van 5 miljoen euro opgenomen, waardoor de werken vanaf dan in principe uitvoerbaar worden. Dit type wegenwerken vergt weinig voorbereidende stappen en is niet-vergunningsplichtig waardoor dat in principe relatief snel kan ingepland worden eens het budget beschikbaar is.

Door de nieuwe asfaltlaag wordt ook de levensduur van het bestaande beton verlengd.

Arnout Coel: “Het is goed dat er in 2025 voor het eerst een budget voorzien is voor de E40 in Goetsenhoven. Hopelijk wordt de daad snel bij het woord gevoegd en blijft het niet bij papieren voornemens. De omwonenden wachten immers al een tijdje op een degelijke oplossing.”

Gijsbrecht Huts: “Ook ik hoop dat er zo snel mogelijk schot in de zaak komt. De aanbreng van een asfaltlaag is een belangrijke eerste stap, maar is geen eindpunt. Zo werden er langs de autostrade ook bomen gekapt die het geluid weerden. We houden de vinger aan de pols op Vlaams niveau om ook andere aanvullende maatregelen bij de minister te bepleiten.”