Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in enkele beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Als effectief lid van de commissies Onderwijs, Landbouw en Financiën is mijn parlementaire week goed gevuld. 

Binnen de commissie Onderwijs focus ik mij op de staat van ons scholenpatrimonium en de vrije schoolkeuze. Investeringen in moderne, gezonde en energiezuinige schoolgebouwen gecombineerd met een goed inschrijvingsdecreet moeten elk kind een kwaliteitsvolle plaats garanderen in de school van zijn of haar keuze. Daarnaast ijver ik ook voor een verdere promotie van de STEM richtingen in ons onderwijs. Sterke en goed gevormde wetenschappers zijn de beste garantie dat we met onze Vlaamse kenniseconomie onze welvaart kunnen bestendigen. Een opwaardering van ons BSO en TSO onderwijs is daarbij een van de aandachtspunten. 

Binnen de commissie Landbouw verdedig ik met onze fractie de belangen van onze Vlaamse familiale landbouw en het behoud van onze schaarse open ruimte. Daarnaast houd ik me ook bezig met het spanningsveld landbouw-natuur-klimaat. Ik vertrek daarbij van het uitgangspunt dat we de landbouwer daarbij als partner en bondgenoot moeten beschouwen in de strijd tegen de Klimaat- en Milieu uitdagingen en niet moeten meegaan in de valse tegenstelling die door sommigen wordt geschetst. 

Een goed beleid staat of valt met een sluitende begroting. In de commissie Financiën waak ik er mee over dat er geen schulden worden afgewenteld op volgende generaties. Het is onze plicht om spaarzaam en efficiënt om te gaan met het ons toevertrouwde belastinggeld. In deze commissie zal ik de komende jaren ook initiatieven nemen rond administratieve vereenvoudiging en digitalisering van de Vlaamse dienstverlening.

Tot slot volg ik als plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare werken samen met collega Inez De Coninck ook de regionale mobiliteitsdossiers op. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, wat betreft het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Arnout Coel, Hilâl Yalçin en Kathleen Krekels
1612 (2022-2023) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
1590 (2022-2023) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de omzetting van richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

van Arnout Coel, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Koen Van den Heuvel en Andries Gryffroy
1529 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over het doctoraat over bodemverdichting dat door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en de Universiteit Gent wordt ondersteund

van Arnout Coel aan minister Jo Brouns
1937 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Scholen - Renteloze leningen voor investeringen in hernieuwbare energie of energie-efficiëntie

van Arnout Coel aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
298 (2022-2023)

Actuele vraag over de negatieve ratingvooruitzichten van kredietbeoordelaar Fitch voor de Belgische overheidsfinanciën en de mogelijke impact hiervan op Vlaanderen

van Arnout Coel aan minister Matthias Diependaele
390 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de besparing van een half miljard euro op de onderwijsbegroting door het lerarentekort

van Elisabeth Meuleman aan minister Ben Weyts
1643 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de vraag van de agrovoedingssector tot oprichting van het wetenschappelijk comité voor de erkenning van stikstofreducerende technieken

van Ludwig Vandenhove aan minister Jo Brouns
1717 (2022-2023)

Actuele vraag over het akkoord tussen de natuur- en landbouworganisaties betreffende een nieuw mestactieplan (MAP 7)

van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir
379 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2