Verkeersconflict

Momenteel moeten de fietsers en voetgangers van en naar Leuven gelijkgronds de op- en afritten van de E314 kruisen wanneer zij de snelweg willen oversteken. Door de huidige verkeerslichtenregeling is er een volledige scheiding tussen de fietsersstroom en de autostroom, aangezien zij apart groen licht hebben. Maar de fietsers moeten wel langer én frequenter wachten, waardoor dat vaker aanleiding geeft tot door het rood rijden.

Aangezien de Nieuwe Mechelsesteenweg één van de belangrijkste invalswegen is vanuit Herent richting het centrum van Leuven en er veel schoolgaand verkeer op die route te vinden is, is het duidelijk dat er een fietstunnel moet komen.

Ambitieuze plannen, maar wanneer volgt de realisatie?

Reeds in 2019 beslisten de lokale besturen van Herent en  Leuven samen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer om voor een veilige oplossing te zorgen. Aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg wordt op het volledige traject een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Dit dubbelrichtingsfietspad loopt vanaf het nieuwe rond punt (ovonde) Rijweg/Oude Mechelsesteenweg tot aan Kareelveld in Leuven, zodat fietsers het hele traject zonder oversteken kunnen afleggen.

Aan het Windgat wordt er onder de op- en afrit van de E314 (kant Brussel) een fiets- en voetgangerstunnel voorzien waardoor zwakke weggebruikers volledig van autoverkeer gescheiden worden.

Momenteel blijven de plannen in een ontwerpfase. Ter realisatie van dit project dienen er gronden aangekocht te worden, moet er een aanbestedingsdossier opgemaakt worden en de vergunning aangevraagd. Een concrete planning hiervoor kan AWV momenteel niet geven.

Arnout Coel: “Er was een akkoord in 2019 tussen AWV en de twee betrokken gemeenten. De plannen liggen er. De studies zijn uitgevoerd. In het belang van de vele fietsers en voetgangers die daar dagelijks passeren moeten de werken nu vooral uitgevoerd worden. Ik roep de minister op om  haar diensten hier de nodige prioriteit aan te laten geven."

Astrid Pollers: “Met N-VA Herent pleiten we al langer voor een structurele oplossing voor het op- en afrittencomplex van de E314. De huidige situatie is niet meer aangepast aan de verkeerveiligheidsnormen van vandaag. Dat ook AWV dat beseft is goed, maar ik roep toch op om snel het status-quo te doorbreken en voortgang te maken met de ondergrondse kruising. Zo vermijden we toekomstige ongevallen.”

In de pers

https://www.hln.be/leuven/herinrichting-nieuwe-mechelsesteenweg-laat-no…