In 2022 en 2023 wordt er telkens 67 miljoen euro voorzien om de scholen te helpen hun gestegen energiefacturen te betalen. De TSO en BSO scholen worden extra ondersteund omdat de energie- en materiaalkosten door de aard van aangeboden studierichtingen een stuk hoger liggen. Hiervoor wordt 10 miljoen euro extra voorzien.

‘Het is noodzakelijk dat we op korte termijn onze scholen door de crisis helpen, en tegelijk schakelen we een versnelling hoger met investeringen op de langere termijn. De beste manier om structureel hoge energiefacturen te vermijden is immers inzetten op energiezuinige scholen en hernieuwbare energie.’, aldus Arnout Coel die het energiedossier voor de schoolinfrastructuur opvolgt in het Vlaams Parlement.

Renteloze energieleningen

Vanuit AGION (het Vlaamse Agentschap dat zich bekommert om de infrastructuur in het onderwijs) kunnen alle scholen van het gesubsidieerd onderwijs sinds 2020 een renteloze energielening aanvragen om te investeren in maatregelen rond hernieuwbare energie én energie-efficiëntie. Tot nu toe was dit mogelijk voor een maximumbedrag van 500.000 euro en voor een looptijd van 15 jaar. Het merendeel van de investeringen gaat naar de installatie van zonnepanelen, maar bv. ook isolatie en hoogrendementsketels komen in aanmerking voor de lening.

Uit gegevens die Arnout Coel opvroeg bij minister Weyts bleek dat in 2020 en 2021 in totaal 103 renteloze leningen zijn toegekend voor een totaalbedrag van 3.532.197 euro. Voor 2022 werden er reeds 14 leningen toegekend voor een totaal van 792.109 euro.

Uitbreiding van de huidige voorwaarden

Als onderdeel van de crisismaatregelen van de Septemberverklaring heeft deze Vlaamse Regering beslist om de enveloppe met beschikbare middelen voor de leningen te verhogen met 100 miljoen euro. Daarbij wordt het maximaal beleenbaar bedrag (voor één lening) opgetrokken tot 1 miljoen euro en de looptijd verlengd tot 20 jaar (zonnepanelen nog steeds 15 jaar). Specifiek voor het plaatsen van zonnepanelen kunnen de scholen gebruik maken van een voordelig tarief via een raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf.

Arnout Coel: ‘We maken van deze crisis gebruik om versneld te investeren in energiezuinige schoolgebouwen. De goedkoopste energie is immers de energie die je niet verbruikt of zelf opwekt. Door het bijstellen van de huidige voorwaarden krijgen de scholen de kans om grotere projecten te financieren en de lasten te spreiden over een langere periode. Met de huidige hoge energieprijzen en door het renteloos karakter van deze lening, verdienen deze investeringen zichzelf terug. Ik roep alle scholen op hier gebruik van te maken en volg het dossier verder op in het Vlaams Parlement.’

Onderwerpen