Betere afstemming tussen de verschillende centra

Een overkoepelende Vlaamse Stuurgroep moet voor een betere wisselwerking tussen de 5 centra zorgen. De provinciale RTC’s zullen hun accenten kunnen blijven leggen in functie van de provinciale arbeidsmarktnoden maar de Vlaamse Stuurgroep zal zorgen voor een betere kennisdeling tussen de RTC’s en hiermee de verkokering tegengaan.

Die nieuwe stuurgroep is samengesteld uit verschillende actoren uit het werkveld en het onderwijs (VDAB, Syntra, Unizo,..) Er is ook een vertegenwoordiging vanuit het STEM-platform. De nood aan STEM-profielen blijft immers zeer hoog op onze arbeidsmarkt.

Link met duaal leren & werkplekleren

In Vlaanderen is er een sterk werkingskader voor duaal leren, het leren op de schoolbanken én op de werkplek. Met sterke sectorale partnerschappen tussen onderwijsverstrekkers en het werkveld geven we zo kansen aan jongeren om leren op school te combineren met leren in de praktijk. Een win voor jongeren die zo extra geprikkeld worden om gemotiveerd te blijven leren en een win voor de bedrijven die jongeren kunnen helpen opleiden met de meest moderne technieken en methodes zoals ze vandaag gebruikt worden op het terrein.

Ook de RTC’s, die als bestaansreden juist die brugfunctie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt hebben, kunnen in de toekomst een rol spelen bij het leren op de werkplek. De RTC’s krijgen de mogelijkheid bestaande partnerschappen inzake werkplek- en duaal leren te ondersteunen en nieuwe partnerschappen mee vorm te geven.

‘Fit-for-future’

Vlaams Parlementslid Arnout Coel licht toe waarom het een goede zaak is dat deze wijziging van de bestaande regelgeving goedgekeurd is: ‘Onze arbeidsmarkt schreeuwt nog steeds om profielen met een technische en/of STEM-achtergrond en technologie evolueert razend snel. In je opleiding kunnen leren werken met de meest moderne toestellen en technieken is de beste garantie dat onze jongeren goed gewapend aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Door de verbeterde omkadering van de Regionale Technologische Centra faciliteren we kennisuitwisseling, gaan we verkokering tegen, en blijven we ook vasthouden aan die lokale verankering. Zo kunnen de RTC’s in de toekomst nog meer het verschil maken.’

Onderwerpen