Om als schoolbestuur in aanmerking te komen voor de subsidie, moest men in eerste instantie aantonen via een samenwerkingsovereenkomst met een vereniging of lokaal bestuur dat de infrastructuur extra zal opengesteld worden. Nadien beoordeelde een jury ieder project afzonderlijk op zijn merites op basis van criteria zoals het aantal uren buitenschoolse openstelling, de sport- en spelwaarde en de pedagogische visie. Op die manier bleven er bij deze tweede oproep van een voorselectie van 40 aanvragen nog 31 projecten over die uiteindelijk aanspraak maken op een deel van de enveloppe van 3,2 miljoen euro.

De geselecteerde aanvragers hebben nog tot 1 mei 2023 de tijd om het infrastructuurdossier in te dienen, de werken moeten tegen uiterlijk 1 juni 2024 uitgevoerd worden. De investeringskost wordt vergoed volgens de reguliere AGION-subsidiepercentages van 70 procent voor het basisonderwijs en 60 procent voor het secundair onderwijs. Het merendeel van de geselecteerde schoolbesturen kiest ervoor om met de subsidies een sportzaal en bijbehorende kleedkamers herin te richten, de speelplaats te vergroenen en/of bijkomende sportvelden aan te leggen.

Van de 31 projecten zijn er 9 in de provincie Antwerpen gesitueerd, 7 in Oost-Vlaanderen, 6 in Limburg, 4 in West-Vlaanderen, 2 in Vlaams-Brabant en 3 in Brussel.

Minister Weyts liet in zijn antwoord aan Vlaams parlementslid Arnout Coel nog weten dat er in 2023 een derde subsidieoproep voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur zal volgen. Zo krijgen nog meer schoolbesturen de kans om hun sport en recreatie infrastructuur te delen met verenigingen of sportclubs uit hun buurt.

Arnout Coel: “We investeren als Vlaamse gemeenschap enorm veel in schoolsportinfrastructuur. Het is dan ook zonde dat die niet of nauwelijks gebruikt wordt tijdens de schoolvakanties of buiten de schooluren. Via deze oproep stimuleren we scholen om partners te zoeken in hun dorp of buurt die ook naschools gebruik kunnen maken van hun sport en recreatie infrastructuur. Ik hoop dan ook dat er heel veel scholen zullen gebruik maken van de nieuwe subsidieoproep in 2023zodat deze scholen ook na de schooluren en tijdens de schoolvakanties het kloppend hart van hun gemeente blijven.”

Onderwerpen