Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Arnout Coel op 7 oktober 2022, over deze onderwerpen: In de Pers, Landbouw

Mijn bijdrage in een artikel van Knack.be over het beperkte succes van de wateraudits in landbouw: In twee jaar tijd bestelden slechts 23 tuin- en landbouwbedrijven een gratis wateraudit die wordt aangeboden door de Vlaamse overheid. De N-VA maant minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) aan tot …

Door Arnout Coel op 30 juni 2022, over deze onderwerpen: In de Pers, Landbouw

Deze week in Landbouwleven over de belangrijke rol die landbouwers kunnen vervullen als spil in een lokale energiegemeenschap: "Daarnaast kan de sector ook zijn steentje bijdragen aan de efficiënte aanwending van energie door te fungeren als centrale spil in zogenaamde lokale energiegemeenschappen …

Door Arnout Coel op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: In de Pers, Landbouw

Artikel in Knack over het debat in de Commissie Landbouw over het stikstofakkoord: "Het staat buiten kijf dat de landbouwers en de sector inspanningen zullen moeten doen. Hoe zullen die eruitzien en wat zijn de details daarvan? Dat zal inderdaad blijken na het openbaar onderzoek en alle opmerkingen …

Door Arnout Coel op 15 juni 2022, over deze onderwerpen: In de Pers, Landbouw

Deze week in Landbouwleven over circulariteit in de landbouw en de kansen daaromtrent inzake eiwitafhankelijkheid:  "Het lijkt parlementslid Coel belangrijk dat die circulaire gedachte ook op het landbouwbedrijf zelf zo veel mogelijk ingang vindt. Er moet nagedacht worden over de valorisatie van …

Door Arnout Coel op 9 juni 2022, over deze onderwerpen: In de Pers, Landbouw

Passage in Landbouwleven over het belang van vrije teeltkeuze voor onze Vlaamse landbouwers: "Ook Arnout Coel (N-VA) is minder gewonnen voor een teeltenbeperking. Hij zegt dat men beter het marktmechanisme laat spelen. Daarbij kiest de landbouwer zelf welke teelt hij rendabel acht, met respect voor …

Door Arnout Coel op 3 juni 2021, over deze onderwerpen: Landbouw

Samen met een aantal collega's in de commissie Landbouw werkte ik aan een resolutie die een aantal knelpunten waar ondernemende boeren die via de korte keten willen verkopen mee geconfronteerd worden moet helpen oplossen. Het concept van de korteketenverkoop is niet meer weg te denken en heeft de …