Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA) vroeg dinsdag in de Commissie Algemeen Beleid aan minister-president Jambon hoe ver het staat met de erkenning als ramp. De minister-president bevestigde dat het KMI een gunstig advies heeft gegeven en dat hij de beslissing tot erkenning als ramp zo snel mogelijk zal voorleggen aan de Vlaamse regering. Getroffen boeren kunnen na een eventuele officiële erkenning gedurende drie maanden hun aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Parlementslid Coel reageert tevreden: “Dankzij de erkenning als ramp kunnen de landbouwers die schade hebben geleden door de droogte in 2022 binnenkort hun schadedossier indienen. Zo worden ze boven op de verzekerde schade via de brede weersverzekering ook bijkomend vergoed via het Vlaams Rampenfonds.”

Uit de cijfers van minister-president Jambon blijkt dat intussen heel wat dossiers van eerdere rampen nog in behandeling zijn of nog behandeld moeten worden. Wat de droogte van 2020 betreft zijn er bijvoorbeeld voorlopig 423 van de 1.252 dossiers afgewerkt. “Verder zijn er 204 dossiers in opstart van behandeling en 625 in gevorderde fase van behandeling”, aldus Jambon. Aansluitend op de afhandeling van die dossiers, is het de bedoeling om dit jaar ook de dossiers met betrekking tot de wateroverlast van juli 2021 te behandelen.

Artikel De Morgen: https://www.demorgen.be/snelnieuws/vlaamse-regering-beslist-binnenkort-…