Begin 2022 leek het normale leven eindelijk terug in zicht na 2 vervelende coronajaren van afstand, thuiswerk en weinige sociale contacten. Maar al snel klopte een nieuwe crisis op de deur. Met de inval van Rusland in Oekraïne werden we voor het eerst sinds lang terug geconfronteerd met oorlog op het Europese continent. En dat had onmiddellijk gevolgen waarvan we er sommigen niet meer voor mogelijk hadden gehouden. Stijgende energiekosten, torenhoge inflatie, onzekerheid over de voedselvoorziening. Grote uitdagingen voor elk van ons en dus ook voor beleidsmakers en politici.

Ook in het Vlaams Parlement doorkruisen deze gebeurtenissen mijn werkzaamheden:

Onze land- en tuinbouwsector krijgt het zwaar te verduren door hoge energiekosten en sterk gestegen prijzen van kunstmeststoffen en voeder. Daarnaast krijgt de sector grote uitdagingen op vlak van milieu en klimaat voorgeschoteld. In 2022 hamerde ik dan ook steeds op een evenwicht tussen boer en natuur. Ook in 2023 liggen er nog stevige landbouwdossiers op de tafel met een definitief kader voor stikstof, een nieuw Mestactieplan, klimaatinspanningen van de sector en de uitrol van het nieuwe GLB. Ik hou daarbij steeds dezelfde leidraad voor ogen: extra inspanningen vragen van onze boeren voor het milieu en het klimaat kan alleen in combinatie met het rendabel houden/krijgen van hun basisactiviteit, kwaliteitsvol voedsel produceren. Duidelijke en robuuste kaders die voor de lange termijn vastgelegd worden moeten onze landbouwers toelaten hun bedrijven verder te ontwikkelen. En daarbij moeten we van de crisis een opportuniteit maken. Door meer circulair te werken verminderen we de afhankelijkheid van dure externe inputs wat goed is voor onze boeren hun verdienmodel en verlagen we tegelijk de milieu-impact.

In de commissie onderwijs focus ik me op het Vlaams scholenpatrimonium. We zetten de ongeziene investeringsgolf verder. En dat is broodnodig. Want ook bij veel scholen hakt de energiecrisis er stevig in. Op korte termijn kregen de scholen extra middelen om de energie facturen te betalen. Maar de oplossing op lange termijn is uiteraard energiezuinigere schoolgebouwen met goede ventilatie. In 2023 wil ik verder inzetten op investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie door schoolbesturen. En ook het multifunctioneel gebruik van onze scholen en het ontharden van speelplaatsen blijft hoog op de agenda.

Tijdelijke crisissteun en lange termijn investeringen zijn uiteraard niet gratis. Dat kan alleen met een gezond begrotingsbeleid. Hier waak ik samen met collega Philippe Muyters over in de commissie Financiën. De Vlaamse begroting is ondanks de opeenvolgende crisissen op weg richting evenwicht. De crisissteun die we geven is tijdelijk en gericht en legt geen hypotheek op de toekomstige generaties. In 2023 optimaliseren we ons budgettair beleid met o.a. een uitgavennorm, het subsidieregister en moeten we kritisch elke uitgave van de Vlaamse overheid tegen het licht durven houden met een aantal spending reviews.

Tot slot wil ik ook in 2023 u en onze regio blijven verdedigen in Brussel. Ik denk onder andere aan een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers en openbare werken. Maar ook ziekenhuisinfrastructuur, onroerend erfgoed en belangrijke investeringen in onze waterhuishouding, zowel tegen de droogte als tegen de overstromingen, krijgen mijn aandacht.

Aarzel ook niet me rechtstreeks aan te spreken om uw zorgen in Brussel te vertolken. Als volksvertegenwoordiger werk ik immers voor u.

Ik wens u een warme en vredevolle kerstperiode & alvast een gelukkig en sprankelend 2023 toe!

Hartelijk,

Arnout