Voorstel van resolutie over het versterken van de positie van de Vlaamse landbouwers door de ondersteuning van leefbare businessmodellen op maat, in het bijzonder de ondersteuning van de korte keten

Door Arnout Coel op 3 juni 2021, over deze onderwerpen: Landbouw

Samen met een aantal collega's in de commissie Landbouw werkte ik aan een resolutie die een aantal knelpunten waar ondernemende boeren die via de korte keten willen verkopen mee geconfronteerd worden moet helpen oplossen.

Het concept van de korteketenverkoop is niet meer weg te denken en heeft de laatste jaren aan belang gewonnen. De afgelopen maanden heeft de coronapandemie aangetoond dat de korteketenverkoop nog lang niet zijn volledige potentieel heeft bereikt. Mensen zoeken weer connectie met voeding en voedingsproducenten. De Vlaamse overheid heeft al in 2011 op die trend ingespeeld door een ambitieus strategisch plan voor de korte keten te lanceren. De partners in het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) hebben in 2014 een bijkomend advies voorgelegd aan de Vlaamse Regering, de provincies en de steden en gemeenten om de korte keten structureel te ondersteunen. Beide documenten boden destijds een interessant beleidskader om de korte keten als toegevoegde waarde te erkennen en om een toename in de afzet van korteketenproducten te realiseren. Helaas werden zowel het strategisch plan als het advies niet uitgevoerd zoals was gepland. De indieners van dit voorstel van resolutie willen opnieuw het engagement vragen van de Vlaamse overheid om een effectief en coherent beleid op te zetten dat alle mogelijkheden biedt aan de korte keten om uit te groeien tot een economisch interessant model in het voedsellandschap.  

Lees de volledige resolutie hier: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1512274

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is