Vlaamse landbouw werkt mee aan circulariteit (Landbouwleven)

Door Arnout Coel op 15 juni 2022, over deze onderwerpen: In de Pers, Landbouw

Deze week in Landbouwleven over circulariteit in de landbouw en de kansen daaromtrent inzake eiwitafhankelijkheid: 

"Het lijkt parlementslid Coel belangrijk dat die circulaire gedachte ook op het landbouwbedrijf zelf zo veel mogelijk ingang vindt. Er moet nagedacht worden over de valorisatie van reststromen. Daar kan men nog andere dingen mee doen, niet alleen voor het milieu, maar ook om daar eventueel nieuwe verdienmodellen op af te stemmen.

Circulariteit is daarenboven een kans om onze afhankelijkheid van buitenlandse eiwitten te verminderen. Door optimalisatie van de reststromen binnen de zogenaamde cascade van waardebehoud is er een mogelijkheid om zaken die niet meer voor menselijke consumptie bruikbaar zijn, door te stromen naar dierlijke consumptie. Dat kan onze afhankelijkheid van het buitenland voor bijvoorbeeld soja en vismeel voor diervoeder deels doen afnemen. In de eiwitstrategie is onder andere een pijler rond duurzame diervoeders opgenomen, maar ook een pijler rond plantaardige eiwitten. In die productiesystemen is de circulaire economie belangrijk, onder andere wat de aanbreng van grondstoffen betreft."

Link naar het artikel: https://www.landbouwleven.be/14072/article/2022-06-15/vlaamse-landbouw-w...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is