Stand van zaken Dijlebrug te Werchter (Rotselaar)

Door Arnout Coel op 30 november 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams-Brabant

De Dijlebrug over de Provinciebaan is sinds vele jaren in slechte staat. In het verleden werden door zowel burgers als het gemeentebestuur van Rotselaar meldingen gedaan over verzakkingen van de brug bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, de verantwoordelijke wegbeheerder. Uit waarnemingen afgelopen zomer bleek dat de brug over een periode van drie maanden 1 centimeter verder weggezakt was. Om hieraan tegemoet te komen werden in september korte termijn herstellingswerken gedaan en werd beurtelings rijden over het brugdek ingevoerd om de stabiliteit niet in het gedrang te brengen. Vooral die laatste maatregel heeft nefaste gevolgen voor de vlotte verkeersdoorstroming op deze belangrijke verkeersas richting E314.

Lang aanslepende problematiek

De problematiek met de Dijlebrug gaat reeds terug tot in 2018 en is te wijten aan de middenpijler die in de Dijle staat en steun moet bieden aan de brug. De grond rond die middenpijler spoelt regelmatig uit waardoor deze dieper in de bodem zakt. Na de vaststelling van afgelopen zomer dat de brug nog 1 centimeter verder weggezakt was, heeft een aannemer onlangs de uitspoeling met beton gevuld ter versteviging. Dit is een tijdelijke oplossing in afwachting van een beter alternatief (m.n. de volledige heropbouw).

Beurtelings rijden blijft behouden

Als antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel liet de minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters weten dat er ondertussen middelen voorzien zijn voor de volledige heropbouw van de brug. Afgelopen zomer werd er een contract afgesloten met een studiebureau dat meteen aan het werk gegaan is. Als alles volgens plan verloopt zouden de heropbouwwerken kunnen starten in de zomer van 2023.

Het advies blijft echter nog steeds om het verkeer op de brug beurtelings toe te staan, zo blijft de belasting op de brug beperkt en wordt de snelheidsbeperking gerespecteerd. De beperking zal waarschijnlijk nog blijven tot aan de volledige heropbouw van de brug.

Coördinatie met de andere grote werkzaamheden in de omgeving

Naast de werken aan de Dijlebrug, staan er nog andere werven op de planning in de nabije omgeving met o.a. de Steenweg op Holsbeek en de Aarschotsesteenweg. Ook Infrabel start volgend jaar met de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Langestraat. De minister verzekerde dat in samenwerking met de lokale besturen en de politie steeds goed zal bekeken worden welke werken combineerbaar zijn en dat in functie daarvan de aanvangsdata kunnen aangepast worden.

Arnout Coel (Vlaams volksvertegenwoordiger): “Dit dossier sleepte al enige tijd aan. Het is dan ook een goede zaak dat er nu vanuit de Vlaamse overheid werk wordt gemaakt van de volledige heropbouw van de brug in 2023. Ik heb begrip voor de veiligheidsargumenten van de minister om het beurtelings rijden te behouden, maar ik roep toch op om spoed te zetten achter de vernieuwing en om dit dossier prioritair te behandelen binnen het grotere kader van alle geplande werken in de omgeving. Een veilige én vlotte passage moet zo snel mogelijk terug gegarandeerd kunnen worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is