Onze grijze hersencellen zijn de enige grondstof die we in Vlaanderen hebben. Het is met kennis, kunde en innovatie dat we onze welvaart kunnen uitbouwen en veiligstellen. Deze regering zet dan ook volop in op excellent onderwijs, en dit op alle vlakken.

Bij kwaliteitsvol onderwijs horen ook kwaliteitsvolle scholen en klaslokalen. Op dat vlak is er nog een hele weg te gaan en zijn grote investeringen nodig. Vorige regeringen maakten daar al heel wat middelen voor vrij, maar minister van Onderwijs Ben Weyts doet er nog een flinke schep bovenop met een recordinvestering van 3 miljard euro in schoolinfrastructuur deze legislatuur.

Begin mei kondigde de minister aan een nieuw scholenbouwprogramma klaar te hebben, met de welluidende naam ‘Scholen van Vlaanderen’. Het betreft een investeringsgolf van 1 miljard euro, goed voor 120 scholen, waar meer dan 50.000 leerlingen terecht zullen kunnen. Net zoals de voorganger, ‘Scholen van Morgen’, waarvan de laatste projecten van de 182 stilaan opgeleverd worden, gaat het om een DBFM-concept (Design Build Finance Maintain). Daarbij zal een private partner de schoolbesturen maximaal ontlasten door in te staan voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de nieuwe schoolgebouwen.

Nieuw in het programma ‘Scholen van Vlaanderen’ is dat ook de Vlaamse spaarder mee zal kunnen investeren in nieuwe schoolinfrastructuur. Er zullen private spaarders betrokken worden om er een maatschappelijk mobiliserend programma van te maken. Spaarders kunnen hun geld inzetten voor de toekomst, in de scholen en in de kinderen. Op die manier kan eenieder letterlijk zijn steentje bijdragen. Zo wordt het een breed, maatschappelijk mobiliserend project, waarbij we met z’n allen investeren in onze kinderen en in onze scholen.

Onderwerpen