Scholen van Vlaanderen, echte scholen van en voor de Vlaming

Door Arnout Coel op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Schoolinfrastructuur, Vlaamse regering

“Om van de scholen van Vlaanderen echte scholen van en voor de Vlaming te maken, is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk Vlamingen er gebruik van kunnen maken. Zo’n schoolgebouw ligt immers vaak in het centrum van de lokale gemeenschap. Multifunctioneel gebruik door lokale verenigingen, sportclubs en de buurt lijkt dus een evidente troef om van die school echt het kloppende hart van de lokale gemeenschap te maken. Zo halen we maximaal rendement uit de investering, overheid en burgers samen”, zegt Vlaams parlementslid Arnout Coel.

Onze grijze hersencellen zijn de enige grondstof die we in Vlaanderen hebben. Het is met kennis, kunde en innovatie dat we onze welvaart kunnen uitbouwen en veiligstellen. Deze regering zet dan ook volop in op excellent onderwijs, en dit op alle vlakken.

Bij kwaliteitsvol onderwijs horen ook kwaliteitsvolle scholen en klaslokalen. Op dat vlak is er nog een hele weg te gaan en zijn grote investeringen nodig. Vorige regeringen maakten daar al heel wat middelen voor vrij, maar minister van Onderwijs Ben Weyts doet er nog een flinke schep bovenop met een recordinvestering van 3 miljard euro in schoolinfrastructuur deze legislatuur.

Begin mei kondigde de minister aan een nieuw scholenbouwprogramma klaar te hebben, met de welluidende naam ‘Scholen van Vlaanderen’. Het betreft een investeringsgolf van 1 miljard euro, goed voor 120 scholen, waar meer dan 50.000 leerlingen terecht zullen kunnen. Net zoals de voorganger, ‘Scholen van Morgen’, waarvan de laatste projecten van de 182 stilaan opgeleverd worden, gaat het om een DBFM-concept (Design Build Finance Maintain). Daarbij zal een private partner de schoolbesturen maximaal ontlasten door in te staan voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de nieuwe schoolgebouwen.

Nieuw in het programma ‘Scholen van Vlaanderen’ is dat ook de Vlaamse spaarder mee zal kunnen investeren in nieuwe schoolinfrastructuur. Er zullen private spaarders betrokken worden om er een maatschappelijk mobiliserend programma van te maken. Spaarders kunnen hun geld inzetten voor de toekomst, in de scholen en in de kinderen. Op die manier kan eenieder letterlijk zijn steentje bijdragen. Zo wordt het een breed, maatschappelijk mobiliserend project, waarbij we met z’n allen investeren in onze kinderen en in onze scholen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is