Enkel nog de wegmarkeringen en signalisatieborden

De seinbruggen over de autostrade werden al eerder geplaatst. De signalisatieborden, die de rijstroken aangeven, zullen in december en januari geïnstalleerd en getest worden. Daarnaast moeten ook nog de correcte wegmarkeringen aangebracht worden. De planning hiervoor is veel minder duidelijk omdat dat moet gebeuren bij mooi weer: de grondtemperaturen moeten boven nul graden liggen en er mag geen zout op de weg liggen. Afhankelijk van die omstandigheden zal het aanbrengen van de markeringen dus ergens in de eerste maanden van 2024 gebeuren.

Geen zicht op bijkomende bezwaren voor de vergunningverlening

Ook voor wat betreft de vergunningsprocedure boekt AWV vooruitgang. Begin september brachten de bevoegde instanties hun adviezen uit die het studiebureau zal integreren in het milieueffectenrapport (MER). Die adviezen bevatten weinig blokkerende bezwaren. Zo’n MER maakt in dit geval deel uit van de vergunningsprocedure omdat daarin onderzocht wordt wat de impact is van een extra rijstrook op mens en milieu op vlak van geluid, trillingen, maar ook luchtkwaliteit.

Deze maand zal de omgevingsvergunning met MER ingediend worden. Volgens de minister is er voorlopig geen zicht op bijkomende bezwaren, waardoor de vergunning hopelijk volgens schema verleend kan worden en de spitsstrook in gebruik kan genomen worden.

Arnout Coel: “Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar het ziet ernaar uit dat de pendelaars vanuit het Hageland richting Leuven en Brussel vanaf begin 2024 zullen kunnen gebruik maken van de spitsstrook op de E314. Minder files zijn niet alleen belangrijk voor het gebruiksgemak van de automobilisten, maar zorgen ook voor een indirecte economische return voor de Vlaams-Brabantse bedrijven doordat de bereikbaarheid verbetert en er veel minder tijd verloren gaat.”

Sabine Wyns: “Ook N-VA Holsbeek is al langer voorstander van de spitsstrook richting Brussel. Daarom is het fijn te vernemen dat ze kortelings zal geopend worden. Minder file op de E314 betekent ook minder verkeersdrukte en sluipverkeer op de secundaire wegen, waardoor het in de omliggende dorpen en in de buurt van de scholen ook een stuk veiliger wordt.”

Jo Vanmechelen: "Het is goed dat de spitsstrook richting Leuven tot in Wilsele geopende wordt, maar we moeten zeker goed de verschillende verkeersstromen blijven monitoren en op tijd in kaart brengen als die zich zouden verleggen naar andere plaatsen. Na Wilsele moet immers alles terug op twee rijvakken tijdens de spits waardoor we daar een 'bottleneck' moeten vermijden."

In de pers

Leuven Actueel: https://www.leuvenactueel.be/nieuws/oost-brabant/opening-van-de-spitsst…

HLN: https://www.hln.be/holsbeek/opening-spitsstrook-e314-voor-voorjaar-2024…

Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20231017_95471376%C2%A0