Nieuws over Mobiliteit en Openbare Werken uit Lubbeek

Door Arnout Coel op 30 november 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams-Brabant, Lubbeek

1. Verbeterde dienstverlening door De Lijn in Binkom

De Vlaamse Overheid is reeds sinds enige tijd bezig met de voorbereidingen van de ‘Basisbereikbaarheid’ via de vervoerregio’s. In 2023 zouden de plannen geleidelijk aan moeten uitgerold worden in de regio rond Leuven en bij uitbreiding heel Vlaanderen. Het goede nieuws daarbij is dat de Lubbeekse deelgemeente Binkom frequenter zal bediend worden door De Lijn.

Van 4 naar 5 lijnen

Momenteel bedient De Lijn het dorp van Binkom met 4 verbindingen: 392, 485, 585 en 590. Doordat dit hoofdzakelijk functionele lijnen zijn wordt Binkom momenteel enkel op weekdagen en in functie van het woon-werkverkeer ontsloten door de bussen. Tot op heden kunnen de inwoners dus niet rekenen op weekenddienstverlening.

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en Lubbeekenaar Arnout Coel aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters blijkt dat er positieve veranderingen op til staan. Zo is in de plannen van de vervoerregio Leuven opgenomen dat de oude lijn 485 bij de uitrol van de Vlaamse ‘Basisbereikbaarheid’ zal opgesplitst worden in een functionele lijn én een aanvullende lijn, zijnde 372 en 373. Concreet betekent dit dat De Lijn ook in het weekend met frequentie van één uur in Binkom halte zal houden.

Modal shift

Arnout Coel is opgetogen over het antwoord van de minister: “Het is goed dat er in 2023 eindelijk werk zal gemaakt worden van een gegarandeerde en frequente weekenddienstverlening in Binkom. Als we in de toekomst volop willen inzetten op de ‘modal shift’ of het gebruik van verschillende vervoersmiddelen naast elkaar, dan is het cruciaal dat iedereen in onze gemeente de kans heeft hiervan gebruik te maken, ongeacht welke dag van de week het is. Ik zal van zeer nabij de verdere uitrol van de ‘Basisbereikbaarheid’ in 2023 voor heel onze gemeente blijven opvolgen.”

2. Herinrichting van de Tiensesteenweg in Lubbeek

Sinds 2019 is een studiebureau door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer belast met het ontwerp voor de herinrichting van de Tiensesteenweg op het traject tussen het Gouden Kruispunt (Tielt-Winge)  en het kruispunt met de Helstraat/Boutersemstraat. Het gaat om de aanleg van goede fietspaden, aanpassen van de weginrichting met het oog op veiligere snelheidsregimes en het verbeteren van de bushaltes en van de waterhuishouding. Een concrete startdatum voor de werken is nog niet bekend, een voorontwerp is wel reeds goedgekeurd in de projectstuurgroep met de lokale besturen. De volgende fase in dit project betreft de potentiële grondinnames. Die moeten afgerond zijn alvorens de werken definitief kunnen starten.

Informatiemoment uitgesteld

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel aan bevoegd minister Lydia Peeters bleek dat het informatiemoment, dat dit najaar gepland stond, nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Momenteel worden de door de projectstuurgroep goedgekeurde plannen verder omgezet in meer definitieve ontwerpplannen. Om deze te kunnen afwerken is een grenzenonderzoek lopende dat zal uitwijzen waar onteigeningen nodig zijn. Het informatiemoment zou daardoor kunnen plaatsvinden in de loop van 2023.

Grenzenonderzoek en onteigeningen

Momenteel is er dus een grenzenonderzoek lopende dat moet uitwijzen waar en hoeveel onteigeningen er nodig zijn. Nadien moeten al de te verwerven percelen geraamd worden en moet er een voorlopig ministerieel besluit voor de onteigeningen aangevraagd worden. Daarna kunnen de gesprekken met de betrokken eigenaars opgestart worden. De timing van de definitieve start van de werken is volledig afhankelijk van het verloop van deze procedure.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is