Nieuw inschrijvingsdecreet biedt meer vrijheid voor ouders en scholen

Door Ben Weyts, Arnout Coel op 3 februari 2022, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs
onderwijs klas

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft een nieuw Inschrijvingsdecreet goedgekeurd dat ouders meer vrijheid geeft om een school naar wens te kiezen. Vlaams Parlementslid Arnout Coel, die in de commissie Onderwijs zetelt, verdedigt het decreet met vuur. “We realiseren hiermee maximale vrijheid voor de ouders en schaffen nu ook in het basisonderwijs de dubbele contingentering af."

"Het systeem van dubbele contingentering, waarbij er een opsplitsing werd gemaakt tussen kansarme leerlingen en ‘gewone’ leerlingen, was allerminst transparant en de gewenste effecten van sociale mix bleven uit", aldus Arnout Coel. "We gaan nu voor een aanpak op maat van de scholen. Het nieuwe decreet voorziet nog steeds in de mogelijkheid om tot 20 procent plaatsen voor ‘ondervertegenwoordigde groepen’ vrij te houden, maar legt dat niet meer op en laat de uitwerking aan de lokale besturen."

Niet tornen aan vrije schoolkeuze

“We willen meer vrijheid leggen bij de ouders en bij het lokale niveau”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We gaan dus niet langer één verregaand voorrangssysteem opleggen aan alle gemeenten. Als er toch nog met voorrangsregels gewerkt wordt, dan zal dat beperkt zijn en op basis van de lokale situatie. We maken het zo mogelijk om in te spelen op plaatselijke noden, zonder al te veel te tornen aan de vrije schoolkeuze. De dubbele contingentering was een dwingend en centralistisch systeem, dat geen rekening hield met verschillen tussen gemeenten.”

3 miljard euro voor capaciteitsverhoging

Dat betekent dat het in het gewoon basisonderwijs mogelijk wordt om leerlingen maximaal te ordenen op basis van hun schoolvoorkeur en toeval. Deze Vlaamse Regering blijft daarnaast ook inzetten op capaciteitsverhoging in het basis- en secundair onderwijs. Daarvoor trekt Weyts deze regeerperiode 3 miljard euro uit: nog eens een half miljard méér dan in de vorige regeerperiode.

Minder planlasten

Arnout Coel: "Ten slotte betekent het naast meer vrijheid voor de ouders of leerling ook een planlastvermindering. Zo vervalt voor scholen zonder capaciteitsdruk onder meer de verplichting om capaciteiten en vrije plaatsen te bepalen, net zoals het reserveren van aparte periodes voor voorrangsgroepen.”

Vanaf schooljaar 2023-2024

De nieuwe inschrijvingsregels worden van kracht op 1 september 2022 voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024. Dit decreet schept het kader en richt zich op gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen. Op basis daarvan worden binnenkort twee andere decreten gestemd die de inschrijvingen regelen in Brussel en de Vlaamse Rand en in het Buitengewoon Onderwijs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is