Concurrentienadeel

Citroenzuur is een belangrijk bestanddeel voor onder meer verschillende huishoud- en voedingsproducten. Zo zit het onder meer in een aspirine en dient het als bewaarmiddel en smaakversterker in voeding en dranken. De productie hiervan zit sinds jaar en dag verankerd in Tienen omdat Citribel onder meer citroenzuur produceert uit reststromen van de Tiense Suikerraffinaderij. Door deze samenwerking kon het bedrijf door de jaren heen een sterke internationale positie opbouwen en daarnaast ook fors inzetten op de verduurzaming van zijn productieprocessen. Samen met een Oostenrijkse concullega, zijn zij de enige twee Europese spelers voor wat betreft de productie van citroenzuur.

Die positie ziet het bedrijf steeds meer ondermijnd worden door oneerlijke Chinese concurrentie. Chinese citroenzuurproducenten worden massaal gesubsidieerd door de Chinese overheid waardoor zij in staat zijn om aan zeer lage prijzen citroenzuur op de Europese markt te brengen. Tegen die vorm van staatskapitalisme is Citribel, ondanks zijn innovatief karakter, niet opgewassen. Het is een strijd met ongelijke wapens.

Europese Commissie zet stappen

Tiense Schepen Ine Tombeur en Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel kaarten dit na hun bezoek aan de site in Tienen aan bij de Europese N-VA-fractie om hier samen actie tegen te ondernemen. Europees Parlementslid Geert Bourgeois bepleitte de zaak bij het Directoraat-Generaal Handel van de Europese Commissie. Met resultaat. De bevoegde Eurocommissaris nam de problematiek van Citribel ter harte en zijn diensten legden aan een nieuwe Chinese citroenzuurproducent alvast een anti-dumping tarief van meer dan 30 procent op.

Daarnaast loopt er nog een verdere marktanalyse over de vraag of de anti-dumping tarieven niet nog hoger moeten liggen, om Citribel te beschermen tegen de gevolgen van oneerlijke concurrentie. Resultaat daarvan wordt verwacht binnen een termijn van 12 à 15 maanden.

Arnout Coel: “Samen met collega Geert Bourgeois zijn we erin geslaagd de problematiek van Citribel hoog op de agenda te krijgen bij de Europese Commissie. Een eerste set maatregelen is afgekondigd en we blijven aandringen om de concurrentiepositie van Citribel verder te versterken. Zo verankeren we industriële activiteit en bijhorende werkgelegenheid in onze regio.”

Ine Tombeur: “We ontfermen ons over het lot van Citribel omdat dit internationale handelsgeschil een rechtstreekse impact heeft op onze lokale Tiense economie. Citribel creëert directe en indirecte tewerkstelling en daardoor ook welvaart voor heel wat gezinnen in de regio. Er zijn politici die er vooral over spreken, maar wij steken liever de handen uit de mouwen om aan oplossingen te werken in het belang van de Tiense bedrijven.”

In de pers

HLN: https://www.hln.be/tienen/n-va-pakt-oneerlijke-chinese-concurrentie-teg…

VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/10/25/europa-heft-30-procent-invoerbe…