Herinrichting Aarschotsesteenweg - Doortocht Wezemaal

Door Arnout Coel op 31 augustus 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams-Brabant

Gespreid over drie verschillende projectfases plant het Agentschap Wegen en Verkeer in de komende jaren infrastructuurwerken aan de gewestwegen in Rotselaar. Eén belangrijk onderdeel van deze werken is de herinrichting van de N19 Aarschotsesteenweg over een traject van 4 km tussen het rondpunt met de Stationsstraat én de Pastoor Dergentstraat (Aarschot). De geplande ingrepen zullen de veiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren en moeten de weg een groener en leefbaarder karakter geven.

Doortocht centrum van Wezemaal

In het centrum van Wezemaal zal het snelheidsregime teruggebracht worden van 50 naar 30 km/u en moet het beschermd dorpsgezicht zo veel mogelijk behouden blijven. Dit is volgens AWV een belangrijk aandachtspunt bij de herinrichting.

Uit het antwoord op een vraag van Arnout Coel liet bevoegd minister Lydia Peeters weten dat er voor de herinrichting in het centrum van Wezemaal in eerste instantie onteigeningsdossiers moeten afgerond worden om meer plaats te maken voor voetgangers en fietsers. In totaal moeten er 117 innemingen gedaan worden, waarvan er reeds 4 reeds verworven zijn (akte ondertekend). Daarnaast zijn er nog enkele akkoorden waarvan de akte nog niet getekend is.

Er zullen daarbij ook 7 woningen onteigend moeten worden. De Vlaamse Belastingdienst voert de onderhandelingen met de eigenaars en probeert tegemoet te komen aan hun vragen en eisen.

Verder verloop en financiering

Uit het antwoord van de minister bleek verder nog dat de timing voor het verdere verloop van de werken in grote mate afhankelijk is van of er al dan niet juridische procedures opgestart moeten worden.

Voor wat betreft de financiering van de onteigeningen zou het grofweg over een aantal miljoenen euro’s gaan. De volledige kost hiervan wordt evenwel door AWV gedragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is