Als het van de raad van bestuur van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) afhing, kwam er binnenkort echter een einde aan die keuzevrijheid. Onder de noemer Perron 3000 wou LKSD onder andere het Sint-Pieterscollege, het Paridaensinstituut en het Heilig-Drievuldigheidscollege fusioneren tot één brede eerstegraads school.

Weg met drie sterke scholen met elk hun eigen profiel, sterke leerkrachten en eigen pedagogisch project als het van LKSD afhangt en eenheidsworst voor allen in de plaats. Op de vraag wie of wat daar beter van wordt, komt zelfs geen begin van antwoord.

Dat er voor heel dit project geen enkel draagvlak is bij leerkrachten, leerlingen en ouders werd al snel duidelijk. Actiecomité Spoorloos 3000 bracht maar liefst 2000 mensen op de been om te betogen tegen deze fusieplannen. En uit een enquête bij de leerkrachten bleek 97% tegen Perron 3000 te zijn.

Vlaams Parlementslid Arnout Coel sprak in het parlement zijn steun uit voor de actievoerders van Spoorloos 3000 en riep de raad van bestuur op nog eens goed na te denken over hun plannen. Laat ons niet afbreken wat door vele leerkrachten, leerlingen en ouders als excellent onderwijs wordt ervaren. Dat zou een grote vergissing zijn.

Bij LKSD heeft het brede protest tegen de plannen duidelijk indruk gemaakt. Begin december lieten zij weten af te zien van het lopende traject Perron 3000. De grote fusie lijkt daarmee van de baan. Maar waakzaamheid blijft geboden.

Arnout Coel: "Ik ben zeer tevreden dat de LKSD terugkomen op hun fusieplannen en gehoor geven aan het protest van leerlingen, ouders en leerkrachten. Gefeliciteerd aan alle actievoerders. In het overleg dat nu na een afkoelingsperiode zal volgen moet de leidraad heel duidelijk zijn dat we willen houden wat goed werkt en we moeten versterken waar het beter kan. Een fusie van goed functionerende scholen kan daarbij nooit de oplossing zijn."