Samenwerkingsakkoord

Naar aanleiding van de grote renovatie van het Africamuseum werd de taakverdeling voor het beheer de site en het parkgedeelte onder loep genomen. ANB beheert sinds jaren het zuidelijk gedeelte van het park dat in eigendom is van het Vlaams Gewest. Voor het noordelijk gedeelte in de buurt van het museum is de Regie der Gebouwen verantwoordelijk, maar besteedde ze dat groenonderhoud uit omdat dat niet meteen tot de expertise van de Regie behoort. Hierdoor werd de voorbije 30 jaar niet meer grondig geïnvesteerd in de parkinfrastructuur.

In 2021 beslisten de Vlaamse en federale overheid om een samenwerkingsakkoord op te stellen zodat ANB ook het natuurbeheer van het noordelijk parkgedeelte op zich zou nemen, waardoor de Regie der Gebouwen zich volledig zou kunnen toeleggen op haar bouwkundige expertise voor het onderhoud van het museumgebouw. De federale overheid zou ANB voor de komende 20 jaar van financiering voorzien ter uitvoering van die investeringen en onderhoudstaken.

Weinig gevolg

In de zomer van 2021 keurde de Vlaamse Regering dit samenwerkingsakkoord goed, maar vooralsnog heeft de federale overheid geen beslissing genomen. Er zijn wel blijvende contacten geweest tussen de betrokken overheidsinstanties op de verschillende bestuursniveaus waaruit blijkt dat er zeker bereidheid tot samenwerken is, maar zolang de federale regering geen formele goedkeuring geeft, kan het financieringskader niet geïmplementeerd worden en blijven de onderlinge afspraken dode letter.

Begin deze maand kwam het bericht van de Regie der Gebouwen dat ze het dossier op korte termijn wel wil afhandelen. Doordat er ondertussen veel tijd verstreken is, wil de Vlaamse Regering dat de afspraken van destijds geactualiseerd worden. In tussentijd nam ANB het ‘technisch beheer’ van het federaal parkgedeelte waar, maar dat is geen volwaardig alternatief voor het structurele financierings- en afsprakenkader dat er moet komen.

Arnout Coel: “Het is jammer te moeten vaststellen dat er een groot deel van het ‘Park van Tervuren’ niet naar behoren onderhouden wordt,  doordat een voorgesteld afsprakenkader in een administratieve procedure tussen overheden blijft hangen. ANB heeft de expertise in huis om de investeringsachterstand in te halen, maar het is vanzelfsprekend dat daar federale financiering tegenover moet staan.”

Marc Charlier: “Het Park van Tervuren is de toeristische parel van onze gemeente. Het is dan ook zonde dat de federale overheid momenteel in gebreke blijft waardoor het park niet in al zijn grandeur kan schitteren. Als lokaal bestuur hebben we al meermaals aan de mouw van bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel getrokken, voorlopig zonder veel resultaat. We hopen dan ook dat de actualisering van de samenwerkingsovereenkomst prioritair afgehandeld wordt zodat het zo snel mogelijk op de federale regeringstafel komt.”

In de pers

Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20231027_95211133