De ‘Kop van Kessel-Lo’ zal er in de toekomst helemaal anders uitzien

Door Arnout Coel op 19 oktober 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams-Brabant

Binnen het grotere geheel van de volledige heraanleg van de Diestsesteenweg (N2) tussen Leuven en Tielt-Winge is ook het traject op grondgebied Kessel-Lo opgenomen. Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA) vroeg minister Lydia Peeters naar een stand van zaken. In een eerste opmaak van de plannen is een grondige heraanleg van de kruispunten aan de Kop van Kessel-Lo opgenomen, waar een aantal onteigeningen zullen voor nodig zijn.

Kruispuntencombinatie

Aan de ‘Kop van Kessel-Lo’ volgen 2 kruispunten elkaar kort op. Het betreft het kruispunt van de Diestsesteenweg met dat van de Leuvensestraat en dat van de Oude Diestsesteenweg. Doordat de huizen daar onder meer kort op de weg staan en de ruimte en zichtbaarheid beperkt is, is het voor fietsers vaak een hachelijke onderneming om die kruispunten over te steken.

Ondertussen werd er tussen de partners, waaronder het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Leuven, een startnota afgeklopt die als kompas zal fungeren voor het verdere verloop van de herinrichting. Uit die nota blijkt dat de twee huidige kruispunten zullen verdwijnen en vervangen worden door één groot, nieuw, kruispunt.

Om dat te kunnen realiseren zullen er onteigeningen nodig zijn op de Diestsesteenweg, Ijzerenwegstraat en Oude Diestsesteenweg. Om praktische redenen neemt het gewest die op de Diestsesteenweg voor zijn rekening en de Stad Leuven die in de andere twee straten.

Verbeteren doorstroom

Naast de voorgestelde aanpassing aan de kruispuntencombinatie, worden ook andere maatregelen ter bevordering van de verkeersdoorstroom vooropgesteld. Zo zouden er op cruciale punten in beide richtingen busbanen voorzien worden en zouden de fietspaden verbreed worden naar 2 meter.

Arnout Coel: “De verkeerssituatie aan de ‘Kop van Kessel-Lo’ is sinds lang allesbehalve ideaal. Daarom is het goed dat AWV de denkoefening opgestart heeft om de doorstroom daar op termijn vlotter en veiliger te laten verlopen. Met de startnota staan we nog maar aan het begin van het proces. Maar hiermee is de eerste stap richting een veiligere ‘Kop van Kessel-Lo’ gezet.”

Zeger Debyser: “Ook N-VA Leuven is zeker voorstander van een verbetering van de verkeerssituatie aan de ‘Kop van Kessel-Lo’. Maar ik betreur dat we hier lokaal het debat niet ten gronde kunnen over voeren. Voor dergelijke fundamentele ingrepen aan het openbaar domein en het schrappen van zo veel parkeerplaatsen wordt best van bij de start draagvlak gezocht over grenzen van meerderheid en oppositie en vooral inspraak en participatie van de omwonenden voorzien.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is