Aanleg ecobrug over de E40 in Bertem

Door Arnout Coel op 31 augustus 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams-Brabant

In samenwerking met het Departement Omgeving plant het Agentschap Wegen en Verkeer om de brug over de E40 in Bertem om te vormen tot een ecobrug. Tot op heden is de brug enkel bruikbaar voor fietsers, wandelaars en landbouwvoertuigen. Door de aanpassingen wordt een deel van de brug onverhard waardoor het naast de oorspronkelijke functie ook dienst zal kunnen doen als faunapassage. Hierdoor wordt natuur langs beide kanten van de snelweg verbonden.

Stand van zaken

De opmaak van de aanbestedingsdocumenten, de administratieve procedures binnen AWV en Departement Omgeving en de publicatie van de aanbesteding door het Departement zouden moeten plaatsgevonden hebben. Dit najaar zal een aannemer aangeduid worden, die in de loop van 2023 de werken zal uitvoeren.

Breder plaatje

Dit project maakt deel uit van het Vlaams Actieprogramma voor Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Hierbij worden de budgetten evenredig verdeeld tussen de beleidsdomeinen Omgeving en Mobiliteit en Openbare Werken. In dit geval wordt het investeringsproject gefinancierd door het Departement Omgeving met Europese relancemiddelen. AWV zal echter wel instaan voor het studiewerk, de aanbesteding en de realisatiewerken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is