Nieuws over dit onderwerp

“Belasting op hoeveautomaten is demotiverend voor de landbouwer”

In negen Vlaamse gemeenten worden er belastingen geheven op het gebruik van hoeveautomaten. N-VA-parlementsleden Sofie Joosen en Arnout Coel roepen op om de reglementering van de belasting op …

Vlaamse regering beslist binnenkort over erkenning droogte 2022 als ramp

Het ziet ernaar uit dat de Vlaamse regering de droogte van 2022 binnenkort officieel zal erkennen als ramp. De extreme droogte veroorzaakte vorig jaar heel wat teeltschade bij Vlaamse landbouwers …

Arnout Coel: “Stel landbouwers met gelijkgestelde ervaring vrij van de opleidingsvoorwaarde voor VLIF-steun”

Landbouwers die financiële steun uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) willen, moeten een opleidingsvoorwaarde vervullen en een minimale beroepservaring aantonen. Die regeling houdt te …