Nieuws over dit onderwerp

Landbouw levert hernieuwbare energie (Landbouwleven)

Deze week in Landbouwleven over de belangrijke rol die landbouwers kunnen vervullen als spil in een lokale energiegemeenschap: "Daarnaast kan de sector ook zijn steentje bijdragen aan de efficiënte …

De laatste Boerenkrijg (Knack)

Artikel in Knack over het debat in de Commissie Landbouw over het stikstofakkoord: "Het staat buiten kijf dat de landbouwers en de sector inspanningen zullen moeten doen. Hoe zullen die eruitzien en …

Vlaamse landbouw werkt mee aan circulariteit (Landbouwleven)

Deze week in Landbouwleven over circulariteit in de landbouw en de kansen daaromtrent inzake eiwitafhankelijkheid:  "Het lijkt parlementslid Coel belangrijk dat die circulaire gedachte ook op het …