Nieuws over dit onderwerp

De laatste Boerenkrijg (Knack)

Artikel in Knack over het debat in de Commissie Landbouw over het stikstofakkoord: "Het staat buiten kijf dat de landbouwers en de sector inspanningen zullen moeten doen. Hoe zullen die eruitzien en …

Vlaamse landbouw werkt mee aan circulariteit (Landbouwleven)

Deze week in Landbouwleven over circulariteit in de landbouw en de kansen daaromtrent inzake eiwitafhankelijkheid:  "Het lijkt parlementslid Coel belangrijk dat die circulaire gedachte ook op het …

'Vrije teeltkeuze blijft belangrijk' (Landbouwleven)

Passage in Landbouwleven over het belang van vrije teeltkeuze voor onze Vlaamse landbouwers: "Ook Arnout Coel (N-VA) is minder gewonnen voor een teeltenbeperking. Hij zegt dat men beter het …