Nieuws over dit onderwerp

Landbouw levert hernieuwbare energie (Landbouwleven)

Deze week in Landbouwleven over de belangrijke rol die landbouwers kunnen vervullen als spil in een lokale energiegemeenschap: "Daarnaast kan de sector ook zijn steentje bijdragen aan de efficiënte …

Vlaamse regering wil sleutelen aan fiscaal gunstregime pick-uptrucks (Transportmedia)

Deze week in in Transportmedia over het fiscale gunstregime voor pick-uptrucks: "Pick-ups zijn tot nu toe vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling en hebben, ook bij particulier gebruik, een …

De laatste Boerenkrijg (Knack)

Artikel in Knack over het debat in de Commissie Landbouw over het stikstofakkoord: "Het staat buiten kijf dat de landbouwers en de sector inspanningen zullen moeten doen. Hoe zullen die eruitzien en …