Aanvang van de werken aan de Provinciesteenweg/Stationsstraat in Haacht gepland in de zomer van 2023

Door Arnout Coel op 25 januari 2023, over deze onderwerpen: In de Pers, Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams-Brabant

Als alles volgens schema verloopt, dan zullen de werken aan de Provinciesteenweg/Stationsstraat in de zomer van 2023 van start gaan. Parallel aan deze werkzaamheden werkt AWV samen met de betrokken partners verder aan het ontwerp voor de fly-over en de tunnels over en onder de spoorweg aan het station van Haacht.

Na Rock Werchter

Als antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA), liet bevoegd minister Lydia Peeters weten dat de omgevingsvergunning voor de werken midden januari zal ingediend worden. Dit liet langer op zich wachten dan eerst gedacht omdat er bijkomend onderzoek nodig was naar de impact van bemaling (onttrekken van grondwater voor de werken) op een naastgelegen natuurgebied.

Daarnaast zijn ook de onteigeningen weer opgestart na een korte periode van stilstand. Verwacht wordt dat alle percelen tegen mei 2023 zullen verworven zijn, aangezien het voornamelijk weilanden betreft. Voor één perceel wordt er geanticipeerd op het feit dat een minnelijke verwerving misschien niet mogelijk zal zijn.

Teneinde tijdens, voor en na ‘Rock Werchter’ de vlotte doorstroom van het verkeer te verzekeren, zullen de werken in ieder geval van start gaan na afloop van het festival. Daarbij mikt de minister op 24 juli 2023 als deadline.

Verwachte hinder

Tijdens de werken wordt stevige hinder voor de omgeving verwacht, omdat er een aantal werkzaamheden gelijktijdig met de heraanleg van de Provinciesteenweg/Stationsstraat zullen plaatsvinden: de nieuwe Dijlebrug op de Provinciebaan in Rotselaar, een gescheiden riolering op de Nieuwebaan in Werchter en  de aanleg van een rotonde voorbij de Hansbrug op de Keerbergensesteenweg in Keerbergen. Vooral het voorzien van een omleiding voor zwaar vervoer is daarbij een moeilijke opgave.

De minister verzekerde Coel dat ze hierover in overleg is met de betrokken lokale besturen van Haacht en Rotselaar en dat er nog bijkomend overleg georganiseerd zal worden met de politiezones van de omliggende regio om zo goed mogelijk aan de voorspelde hinder tegemoet te komen.

Fly-over

Gelijktijdig met deze werkzaamheden plant AWV, in samenwerking met o.a. het lokale bestuur, de NMBS en Infrabel, de studie op te starten voor het viaduct en de fietsers- en voetgangerstunnel die respectievelijk boven en onder de sporen zullen aangelegd worden aan het station van Haacht. Vooraleer die studie inhoudelijk opgestart kan worden, wordt ze de komende maanden aanbesteed. De realisatie van die zogenaamde ‘fly-over’ zal plaatsvinden na het einde van de werken aan de Provinciesteenweg zelf.

Arnout Coel: “Het is goed dat er nu schot in de zaak komt en op korte termijn deze steenweg een stuk veiliger wordt voor zwakke weggebruikers door o.a. de aanleg van een breed dubbelrichtingsfietspad. Door ook de bouw van de tunnels en een fly-over in het vooruitzicht te stellen wordt ook de doorgang aan de spooroverweg heel wat vlotter en  veiliger.” 

In de pers

Bron: Radio 2 Vlaams-Brabant

VRT NWS-artikel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is